Топ Ган Дриллинг ХХК

ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

Зураг оруулах

БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ

Гэр бүлийн гишүүн нэмэх
Овог нэр * Таны хэн болох * Төрсөн огноо Утасны дугаар Хаана ямар ажил, сургуультай болох

УРАГ ТӨРЛИЙН БАЙДАЛ

Ураг төрлийн гишүүн нэмэх
Овог нэр * Таны хэн болох * Төрсөн огноо Утасны дугаар Хаана ямар ажил, сургуультай болох

БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Боловсролын мэдээлэл нэмэх
Хаана ямар сургууль, курс * Боловсролын зэрэг * Элссэн он Төгссөн он Эзэмшсэн мэргэжил
Хаана ямар сургууль, курс * Элссэн он * Үргэлжилсэн хугацаа Эзэмшсэн мэргэшил * Үнэмлэх, сертификатын №, тайлбар

АЖЛЫН ТУРШЛАГА

Ажлын туршлага нэмэх
Хаана, ямар байгууллага * Ажилд орсон огноо * Ажлаас гарсан огноо * Ажиллаж байсан албан тушаал * Ажлаас гарсан шалтгаан